messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
find_in_page ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองช่าง เทสบาลตำบลตกพรม ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองคลัง ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองช่าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ประจำปี 2563 (คลิ๊กดูรายละเอียดใต้รูป) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม