info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 66
เดือนนี้ 4,823
เดือนที่แล้ว 8,379
ทั้งหมด 44,516

account_box กองการศึกษา
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์)
ครู
(นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์)
ครู
(ว่าง)
ครู
(ว่าง)
ครู
(นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง)
นักวิชาการศึกษา
(นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรวรรณ มูลราช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรวรรณ มูลราช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศรัญญา หลไธสงค์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศรัญญา หลไธสงค์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศันสนีย์ บุตรกลิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศันสนีย์ บุตรกลิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม