info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 125
เดือนนี้ 4,882
เดือนที่แล้ว 8,438
ทั้งหมด 44,575

account_box คณะผู้บริหาร
(นายสุนทร สันติมิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 0949813443
(นายสุนทร สันติมิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 0949813443
(นายชุมพล เจนจัดการ)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายชุมพล เจนจัดการ)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายสุรพงษ์ บำรุงวงษ์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายสุรพงษ์ บำรุงวงษ์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายกันตภณ ชุ่มกมล)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายกันตภณ ชุ่มกมล)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายพิสิฐชัย นิสัยซื่อ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายพิสิฐชัย นิสัยซื่อ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม