messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9400024
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2633572
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0619553
-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
นางสาวนภาพร เฉลียว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 061 - 6541782

× เทศบาลตำบลตกพรม