info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 16
เดือนนี้ 4,900
เดือนที่แล้ว 8,388
ทั้งหมด 44,593

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรมและนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม [23 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลตกพรม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาวตำบลตกพรมทุกท่าน ไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สภาเทศบาลตำบลตกพรม มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ผู้โพส : admin
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผู้โพส : admin
มาตรการป้องกันภัยแล้ง
ผู้โพส : admin
เครื่องจักร (แบ็คโฮคอยาว) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และเลน ในพื้นที่ตำบลตกพรม บริเวณฝายวันทอง หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ผู้โพส : admin
การประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน
ผู้โพส : admin
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขลุง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม