เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการสำรวจลูกน้ำพร้อมหยอดทรายอะเบท พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ตามสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลตกพรม [30 มิถุนายน 2565]
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ และการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในการนำโรค [29 มิถุนายน 2565]
เดินรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการป้องกันโรคไข้เลือดออก [27 มิถุนายน 2565]
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ [23 พฤษภาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [18 พฤษภาคม 2565]
วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการจิตอาสา ณ สวนห้วยสะพานหินจันทบุรี (เขื่อนคิรีธาร) ตำบลบ่อเวฬุ [26 เมษายน 2565]
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตาบลตกพรมใสสะอาด" [8 เมษายน 2565]
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง [31 มีนาคม 2565]
นายอำเภอขลุง มอบถุงยังชีพให้ผู้ยากจน ตามแบบสำรวจ TPMAP [23 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 136 รายการ)