messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตกพรม พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปงซี หมู่ที่ 7 ตำบลตกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอศฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สะตอน้อย-เขามอง หมู่ที่ 3 บ้ายสะตอน้อย ตำบลตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านปงซี หมู่ที่ 7 ตำบลตกพรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะตอน้อย-เขาทอง หมู่ที่ 3 สะตอน้อย ตำบลตกพรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ขยายเขตประปาหมู่ 7 บ้านปงซี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25656 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหรูด หมู่ 4 บ้ารสีเสียด ตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview234

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× เทศบาลตำบลตกพรม