info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาและค่าขยะนอกสถานที่ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ยกเว้นการถอดมาตรวัดน้ำประปาหมู่บ้านลำอ่อนและหมู่บ้านบ่อกลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 เทสบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเตียงไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหรูด หมู่ 4 บ้ารสีเสียด ตำบลตกพรม grade
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตกพรม หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม ตำบลตกพรม เชื่อม หมู่ที่7 บ้านเ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024