info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 31
account_box กองช่าง
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024