messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองช่าง
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวภคินี แก้วน้ำทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติภพ บุญบรรเทิง
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายรณชัย ใจมั่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

× เทศบาลตำบลตกพรม