messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
info_outline วิสัยทัศน์
นโยบาย วิสัยทัศน์ และคำขวัญ เทศบาลตำบลตกพรม
นโยบาย เศรษฐกิจก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีอาชีพ วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2561-2565) ตกพรมเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค และคมนาคมครบครัน สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2566 - 2570) "ตกพรมเมืองอยู่ดีคนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี" คำขวัญตำบลตกพรม หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

× เทศบาลตำบลตกพรม