info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเตียงไม้ไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อนำ้บาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังสูง ถังน้ำใส และโรงสูบ หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง ตำบลตก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อนำ้บาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อนำ้บาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย ตำบลตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน โดยก่อสร้างหอถังสูง ถังน้ำใส และโรงสูบ หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง ตำบลตกพรม ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีเสียด-เพกา หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด ตำบลตกพรม โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีเสียด - เพกา หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด ตำบลตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสีเสียด-เพกา หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด ตำบลตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร เทศบาลตำบลตกพรม หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร เทศบาลตำบลตกพรม หมู่ที่ ๒ บ้านตกพรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024