เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774