เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางพิริยา รักขพันธ์ สำรวย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางพิริยา รักขพันธ์ สำรวย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774