messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
ผลการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องให้ใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลตกพรม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 45
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 43
รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงิน เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 63
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี2567 เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 35
พระราชกฤษฎีกา กำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 223 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

× เทศบาลตำบลตกพรม