info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 111
เดือนนี้ 4,868
เดือนที่แล้ว 8,424
ทั้งหมด 44,561

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file งานจัดเก็บพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีแบบออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ลงวันที่ 1 มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศผลการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตกพรม อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในการพิมพ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง ขอประกาศการชำระภาษีประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องแจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ที่ดินรัฐ) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ พรบ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม