เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ่ายช้ามีค่าปรับและเงินเพิ่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประชาสัมพันธ์ วันสุดท้ายกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ผลการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วยราชการภายในเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ประชาสัมพันธ์ห้ามตัดทุเรียนอ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลตกพรม จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8