messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ขยายเขตแนวประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปงซี
รายละเอียด : เทศบาลตำบลตกพรม ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายเขตแนวประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปงซี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 482,222 บาท
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลตกพรม