info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 5
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024