เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 467
insert_drive_file แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 475
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1