เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คู่มือสำหรับการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือสำหรับการขอเลิกใช้น้ำประปา เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คู่มือสำหรับการขอใช้น้ำประปาชั่วคราว/ถาวร เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file คู่มือสำหรับการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือสำหรับการรับชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลตกพรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คู่มือสำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือ ITA 2022 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ด้านที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file คู่มือ ITA ปี 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการใช้ระบบ E-PLAN poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2