messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page คู่มือการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมหลายคู่มือ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
คู่มือปฏิบัติงานการใช้ระบบ E-PLAN poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
คู่มือปฏิบัติงาน-การวางฎีกา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 409
คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 474
คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
คู่มือปฏิบัติงาน-การเบิกจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393
คู่มือการปฏิบัติงาน-แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 417
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม