info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ ITA ปี 2021 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้พิการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานการใช้ระบบ E-PLAN poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-การเบิกจ่ายเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน-แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน-การวางฎีกา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024