ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด เทสบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง