ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ สำหรับเป็นที่พักให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง