ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังหรูด หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด ตำบลตกพรม โดยวิธีคัดเลือก