ชื่อเรื่อง : ผลการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นที่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : mjbTrY1Fri32941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sTE3CBoFri32958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้