ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และก
รายละเอียด : เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ชื่อไฟล์ : M1ld0fLFri34110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uU9gd1kFri34756.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WhycJ2QFri34830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้