ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : 0iqXBiTTue104316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประเภทวิชาการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก. 1 อัตรา 2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 1 อัตรา ประเภททั่วไป 1.นายช่างโยธา ปง./ชง. 1 อัตรา ประเภท ครูผู้ดูแลเด็ก 1.ครู 1 อัตรา