ชื่อเรื่อง : แบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
รายละเอียด : ขอเชิญบุคคลทั่วไป ทำแบบสำรวจความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตกพรม โดยการสแกนQR code หรือทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/ii3urg
ชื่อไฟล์ : b6T58QJThu21638.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้