info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ขอทราบบริบทเชิงประวัติศาสตร์ของตำบลตกพรมครับ ทั้งด้านประวัติความเป็นมา ทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมครับ จะนำข้อมูลไปทำวิจัยครับ ขอบคุณครับ

จากหน่วยงานไหนครับ สามารถเข้ามาขอข้อมูลได้ที่ เทศบาลตำบลตกพรมครับ ซึ่งข้อมูลจะมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ แต่ถ้าเชิงลึกมาก ๆ อาจไม่มีครับ ต้องสอบถามจากผู้อวุโสในตำบลครับ ซึ่่งท่านสามารถดูเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ได้ที่เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเว็บไซต์ของเทศบาลได้เลยครับ

(โดย:นาย คณิน ภู่เพ็ชร เขียนเมื่อ:19 ตุลาคม 2564)

รบกวนสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ.บ่อกลาง ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นประปาที่ชำรุดไม่ได้ใช้งานแล้ว เรียนถามว่า : (1) ที่ตั้งประปา เป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ และ (2) ชื่อสถานที่ตั้งประปา (เช่น วัด โรงเรียน อปท. ที่เอกชน ที่สาธารณประโยชน์ ที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยระบุชื่อ) .....ขอบพระคุณมากค่ะ

ขออนุญาตนะครับ ไม่ทราบว่า ที่ถามมา หน่วยงานไหนครับ ต้องเข้าใจระบบราชการนะครับ ว่าต้องมีที่มาที่ไป ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ทางเทศบาลตำบลตกพรม ยินดีให้ข้อมูลครับ

(โดย:นางวริยา สจิรวัฒนากุล เขียนเมื่อ:27 เมษายน 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024