info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 3
image สนามกีฬาในเขตตำบลตกพรม
สนามกีฬาหมู่ที่ 11
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 10
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 8
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 7
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 6
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 5
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 4
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 3
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 2
ผู้โพส : admin
สนามกีฬาหมู่ที่ 1
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024