messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พ่นหมอกควันโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
รายละเอียด : งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลตกพรม ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลตกพรม