messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
info โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ

แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่× เทศบาลตำบลตกพรม