messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล
ทำเนียบปลัดเทศบาล.
ทำเนียบปลัด 1. นางสาวรุ่งระวี ตีรสิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2539 - 2540 2. นายใหม่ จงสีหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2540 - 2544 3. น.ส.ประภาพันธ์ ปั้นชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2544 - 2553 4. จ.อ.กิตติพล บัวทะลา ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2553 - 2557 5. นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2557 - 2565

× เทศบาลตำบลตกพรม