info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 36
account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล
ทำเนียบปลัดเทศบาล.
ทำเนียบปลัด 1. นางสาวรุ่งระวี ตีรสิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2539-2540 2. นายใหม่ จงสีหา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2540-2544 3. น.ส.ประภาพันธ์ ปั้นชู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2544-2553 4. จ.อ.กิตติพล บัวทะลา ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2553-2557 5. นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2557- ปัจจจุบัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024