info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 6
เดือนนี้ 4,890
เดือนที่แล้ว 8,378
ทั้งหมด 44,583

account_box ทำเนียบประธานสภา
ทำเนียบประธานสภา.

ทำเนียบประธานสภาเทศบาล

1. นายอัมฤต     เปี่ยมคูหา   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม  ปี พ.ศ. 2539-2543

2. นายบรรทม   เดชะ          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม  ปี พ.ศ. 2543-2547

3. นายโกวิท     กะจะวงษ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม   ปี พ.ศ. 2547-2551

4. นายชุมพล    เจนจัดการ  ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม                      ปี พ.ศ. 2551-2555

5. นางสาวสุโก บำรุง          ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม                      ปี พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม