messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box ทำเนียบประธานสภา
ทำเนียบประธานสภา.
ทำเนียบประธานสภาเทศบาล 1. นายอัมฤต เปี่ยมคูหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2539-2543 2. นายบรรทม เดชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2543-2547 3. นายโกวิท กะจะวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2547-2551 4. นายชุมพล เจนจัดการ ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2551-2555 5. นางสาวสุโก บำรุง ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2555-2564 6.นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2564-2566 7.นายวัชระ สาวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2566-ปัจจุบัน

× เทศบาลตำบลตกพรม