info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
account_box ทำเนียบประธานสภา
ทำเนียบประธานสภา.
ทำเนียบประธานสภาเทศบาล 1. นายอัมฤต เปี่ยมคูหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2539-2543 2. นายบรรทม เดชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2543-2547 3. นายโกวิท กะจะวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2547-2551 4. นายชุมพล เจนจัดการ ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2551-2555 5. นางสาวสุโก บำรุง ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ. 2555-2564 6.นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม ปี พ.ศ.2564-ปัจจุบัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024