info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 752
account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบนายกเทศมนตรี.
ทำเนียบ 1. นายสุนทร สันติมิตร ประธานกรรมการบริหารสภาตำบลตกพรม พ.ศ. 2539-2543 2. นายวิเชียร สีสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม พ.ศ. 2543-2547 3. นายสุนทร สันติมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตกพรม พ.ศ. 2547-2551 4. นายอัมฤต เปี่ยมคูหา นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 21 ก.ย.2551 - 20 ก.ย.2555 5. นายสุนทร สันติมิตร นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 28 ต.ค.2555 - 31 ม.ค.2564 6. นายชุมพล เจนจัดการ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 28 มี.ค.2564 -ปัจจุบัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024