info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 776
play_arrow รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file รายงานการประชุม แปรญัตติ เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบฯ 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024