messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
find_in_page มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 118
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 269
ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม เรื่องมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 379
สรุป การวิเคราะห์ผลคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 340
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม