messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
find_in_page ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 61
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
สถิติประชาชนที่มาขอรับบริการ กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - มี.ค.66) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองช่าง เทสบาลตำบลตกพรม ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 143
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 123
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 141
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองคลัง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 145
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 292
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองคลัง ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 291
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองการศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 296
สถิติประชาชนมาขอรับบริการ กองช่าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 282
สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ประจำปี 2563 (คลิ๊กดูรายละเอียดใต้รูป) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 117
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม