เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ของเทศบาลตำบลตกพรม ณ 1 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศกำหนดการลามาสายเพื่อประกอบการเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file สรุปการดูศึกษางาน เรื่องการปฏิบัติงานราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - โครงการพัฒนาบุคลากร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file สรุประเบียบการลา ของพนักงานจ้าง ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file สรุประเบียบการลา ของข้าราชการ ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการลาของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ประกาศผล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1