messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ของเทศบาลตำบลตกพรม ณ 1 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 279
ประกาศกำหนดการลามาสายเพื่อประกอบการเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 287
สรุปการดูศึกษางาน เรื่องการปฏิบัติงานราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 350
การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - โครงการพัฒนาบุคลากร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 360
สรุประเบียบการลา ของพนักงานจ้าง ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 368
สรุประเบียบการลา ของข้าราชการ ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 373
ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการลาของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 387
ประกาศผล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 382
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม