info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
verified_user ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
insert_drive_file แบบฟิร์ม คำร้องแจ้งยกเลิกป้าย/เปลี่ยนแปลงป้าย
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
description 1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ข้าราชการ" (ผู้อำนวยการกอง - ปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
description 2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ข้าราชการ" (สายวิชาการ - ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
photo 3.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ครู" (สายงานการสอน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
description 4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ลูกจ้างประจำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
description 5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "พนักงานจ้างภารกิจ-ทั่วไป" poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
insert_drive_file 6.พจนานุกรม คำอธิบาย แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024