messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
verified_user ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
find_in_page แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง(แบบ ฆ.ษ. ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9993
แบบฟิร์ม คำร้องแจ้งยกเลิกป้าย/เปลี่ยนแปลงป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2830
แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11913
แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1250
แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8334
แบบฟอร์ม คำร้องขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
แบบฟอร์ม คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 458
3.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ครู" (สายงานการสอน) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
2.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ข้าราชการ" (สายวิชาการ - ทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
1.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ข้าราชการ" (ผู้อำนวยการกอง - ปลัดเทศบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
4.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "ลูกจ้างประจำ" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
5.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน "พนักงานจ้างภารกิจ-ทั่วไป" poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2223
6.พจนานุกรม คำอธิบาย แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 378
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม