info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดกอง สำนัก ของเทศบาล พ.ศ.2564 (ฉบับ 70) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่52) พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่53) พ.ศ.2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file แนวทางในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลครู (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ 1-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ 1-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024