เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศ การกำหนดกอง สำนัก ของเทศบาล พ.ศ.2564 (ฉบับ 70) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาล พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลครู (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานเทศบาลครู (ฉบับที่1) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file แนวทางในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่53) พ.ศ.2558 (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่52) พ.ศ.2558 (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ 2-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ 1-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2