messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมประชาคมการจัดทำแผนการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูคลองเวฬุ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประชุมสุ่มตรวจและลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 61
จัดประชุมเตรียมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50
เทศบาลตำบลตกพรม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการสนามกีฬาหญ้าเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 107
เทศบาลตำบลตกพรม จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
การดำเนินการ กิจกรรม ที่ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 269
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันเย็บหน้ากากผ้า : โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 341
เปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 331
เปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยประทง ประจำปี2562 (ปีงบประมาณ2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 347
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลตกพรม