ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

โครงการวันผู้สูงอายุ ตำบลตกพรม ประจำปี 2559 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 10:37

โครงการวันผู้สูงอายุ ตำบลตกพรม ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลตกพรม ได้กำหนดจัดโครงการวันผู้สูงอายุ ตำบลตกพรม ประจำปี 2559 ณ ศาลาประจำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด โดยเทศบาลตำบลตกพรมจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ   ให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีการฟังธรรม กิจกรรมลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ

 

a 1 a 1 
 a 1 a 1 
 a 1 a 1 
 a 1 a 1 
 a 1 a 1 
 a 1 a 1 
 a 1 a 1 
   

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com