ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย office   
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 10:11

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลตกพรมร่วมกับคณะกรรมการกีฬาตำบลตกพรม ได้จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนตกพรมวิทยาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนในตำบลใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในชุมชน โดยมีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1
k 1 k 1

k 1

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com