ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ท้องถิ่นขลุงเกมส์ ครั้งที่ 8 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 เวลา 15:46

มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลตกพรม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ท้องถิ่นขลุงเกมส์ ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นภายในเขตอำเภอขลุงทั้ง 12 แห่ง ซึ่งในงานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

 

a 1 a 1
a 1 a 1
a 1 a 1
a 1 a 1
a 1 a 1
a 1 a 1
a 1 a 1
LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com