ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ประกาศรับชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2559 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   

ประกาศเทศบาลตำบลตกพรม

ขอให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ คือ

 

1. ภาษีบำรุงท้องที่  รับชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 30 เมษายน 2559

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  รับชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

3. ภาษีป้าย  รับชำระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559

4. ค่าธรรมเนียมควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

โดยให้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ที่

กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม

ในวันและเวลาราชการ

โทร. 039-460949 ต่อ 14 และ 039-460950

LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com