ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

ทำเนียบนายกเทศมนตรี

1. นายสุนทร  สันติมิตร ประธานกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2539-2543
2. นายวิเชียร  สีสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2543-2547
3. นายสุนทร  สันติมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2547-2551
4. นายอัมฤต  เปี่ยมคูหา นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 21 ก.ย.2551-20 ก.ย.2555
5. นายสุนทร  สันติมิตร นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม 28 ต.ค.2555 - ปัจจุบัน

 


 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com