ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

กองคลัง

พหนง
นางสาววัชชรินทร์  บุญมั่น
 หัวหน้ากองคลัง

 

CCF22092558 00000

นางสาวพวงผกา  คำปะทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 
nikom
นายนิคม  ชาญด้วยกิจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
   
kunnika
นางสาวกรรณิกา  บุญชิต  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุภัทรา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com